Lemmikloomad

Lisainfot lemmikloomade transportimise ning maale toomise kohta saate:
 
Eesti
Veterinaar- ja Toiduameti Harjumaa veterinaarkeskus
Västriku 2b
11312 Tallinn
Tel. + 372 658 0420
Faks + 372 658 0422
 
Soome
Maa- ja metsätalousministeriö elintarvike- ja terveysosasto
Mariankatu 23
PL 30, 00023 Valtioneuvosto
Tel. + 358 9 1605 3387
Faks + 358 9 1605 3338
 
Pimedate juhtkoera ei käsitleta lemmikloomana. Juhtkoera võib tasuta kaasa võtta kõikidele laevadele.
 
Reisija peab tagama nii lemmiklooma kui ka juhtkoera riiki sisse toomiseks ja väljaviimiseks vajalike dokumentide olemasolu. Tallink ei hüvita reisijale laevapiletit, kui reis jääb toimumata ebaõigesti vormistatud või puuduvate dokumentide tõttu.
 
Lemmiklooma pass on kohustuslik kõigile Euroopa Liidu piires loomadega reisijatele ning selle eesmärk on lihtsustada piiriületust. Eestis antakse lemmiklooma passe välja alates 3. juulist 2004.
 
Spetsiaalsesse lemmikloomakajutisse on lubatud võtta kuni kolm lemmiklooma.
 
Ohtlike loomade toomine laevale on keelatud.
 
Lemmikloomade ülevedu on lubatud järgmiselt:
 

EESTI - SOOME LIIN

 
SILJA EUROPA
Lemmikloomade ülevedu on lubatud spetsiaalsetes lemmikloomakajutites. 
Kajuti hinnale lisandub tasu: 13 € / suund / lemmiklooma kohta; kui jääte laevale ööbima, on tasu 26 € / suund / lemmiklooma kohta.
 
STAR
Lemmikloomade ülevedu on lubatud spetsiaalsetes laeva lemmikloomapuurides või lemmikloomakajutites. Puurid asuvad 5. tekil lemmikloomade paigutamiseks ettenähtud ruumis. Laeva informatsioonist saab küsida puuri jaoks luku, mille tagatis on 10 €.
Tasu: 13 € / suund / lemmiklooma kohta; kui jääte laevale ööbima, on tasu 26 € / suund / lemmiklooma kohta.
Laeval on 6 puuri mõõtudega 70x96x92 cm.
 
MEGASTAR
Lemmikloomade ülevedu on lubatud spetsiaalsetes laeva lemmiklooma puurides või lemmikloomakajutites. Puurid asuvad 7. tekil lemmikloomade paigutamiseks ettenähtud ruumis. Laeva informatsioonist saab küsida puuri jaoks luku, mille tagatis on 10 €.
Tasu: 13 € / suund / lemmiklooma kohta; kui jääte laevale ööbima, on tasu 26 € / suund / lemmiklooma kohta.
Laeval on 6 puuri mõõtudega 69x77,5x102 cm ja 4 puuri mõõtudega 103,5x77,5x102
 
Staril ja Megastaril ei ole lubatud lemmiklooma ööseks spetsiaalsesse laeva lemmiklooma puuri jätta.
 
Staril ja Megastaril võib lemmikloomi vedada autos eraldi tasuta. Lemmikloom peab olema autos kogu reisi vältel. Lemmikloomad viibivad autos/autotekil omaniku vastutusel. NB! Pääs autotekile on reisi ajal keelatud!
 
Sõidukita reisija koos lemmikloomaga peab koheselt laeva saabudes võtma ühendust laeva infopunktiga. Reisi vältel ei ole lubatud lemmikloomadel viibida reisijatele määratud ruumides.
 
Reisija on kohustatud jälgima, et lemmikloom ei häiri teisi reisijaid, sealhulgas laeva meeskonda ega ohusta laeva turvalisust, samuti peab koeral olema peas suukorv reisijate ruumide läbimisel.
 
Soovist reisida koos lemmikloomaga (sõidukita reisijad) tuleb alati teada anda juba reisi broneerides. Lemmikloomade arv reisidel on piiratud.
 

ROOTSI LIIN

 
Tallinn - Stockholm ja Riia - Stockholm liin
Reisija peab tagama nii lemmiklooma kui ka juhtkoera riiki sissetoomiseks ja väljaviimiseks vajalike dokumentide olemasolu. Tallink ei hüvita reisijale laevapiletit, kui reis jääb toimumata ebaõigesti vormistatud või puuduvate dokumentide tõttu.
 
VICTORIA I, BALTIC QUEEN, ROMANTIKA ja ISABELLE
Lemmikloomade ülevedu on lubatud ainult spetsiaalses laeva lemmikloomapuuris või vastavates lemmikloomakajutites. 
 
Lemmikloomakajut:
 
 • reisiks müüakse kogu lemmikloomakajut sõltumata reisijate arvust kajutis;
 • lemmikloomakajuti hinnale lisandub lemmiklooma tasu 16 € / suund / lemmiklooma kohta;
 • lemmikloomakajutisse on lubatud võtta puur mõõtmetega kuni 76 x 53 x 61 cm; 
 • reisi vältel ei ole lubatud lemmikloomadel viibida reisijatele määratud kajutites (v.a. lemmikloomakajutis) ja üldruumides;
 • laeva sadamas seismise ajal ei ole lubatud jätta lemmiklooma üksi kajutisse;
 • reisi vältel on koera jalutamine lubatud Romantikal, Baltic Queenil ja Victorial 6. välistekil vasakus pardas ning Isabellel 9. välistekil paremas pardas. Liivakast asub samal tekil;
 • reisija vastutab täielikult lemmiklooma hooldamise, turvalisuse ja hügieeni tagamise eest; 
 • reisija vastutab kajuti korrashoiu eest. Rikutud kajuti eest on ettenähtud kompensatsioon vastavalt hinnakirjale;
 • reisija on kohustatud jälgima, et lemmikloom ei häiri teisi reisijaid sealhulgas laeva meeskonda ega ohusta laeva turvalisust.
 
Statsionaarsed lemmikloomapuurid laeval (Baltic Queen, Romantika ja Victoria I):
 
 • lemmiklooma tasu 16 € / suund / lemmiklooma kohta;
 • omanikel on lubatud külastada reisi vältel lemmiklooma pöördudes selleks laeva informatsiooni;
 • väljaspool lemmiklooma puuri peab koer kandma alati suukorvi;
 • reisija on kohustatud jälgima, et lemmikloom ei häiri teisi reisijaid, sealhulgas laeva meeskonda ega ohusta laeva turvalisust;
 • lemmiklooma puurist välja lubamise korral hoolitseb omanik, et ruum säiliks puhtana;
 • ruumi uks, kus asuvad lemmikloomade puurid, peab olema lukustatud, kui seal ei viibi lemmiklooma omanik;
 • ruumi ukse avamiseks ja sulgemiseks tuleb reisijal pöörduda laeva informatsiooni.
 
Puure on kahte mõõtu:
3 väiksemat puuri mõõtudega 84x65x96 cm
2 suuremat puuri mõõtudega 100x84x96 cm
 
Laevalt lahkumine:
Laeva sadamasse saabumisel on lemmikloomaga reisijal lubatud väljapääsu kaudu 5. tekil lahkuda 15 minutit pärast maalepääsu algust. Autotekilt väljasõitev reisija pääseb autotekile lemmikloomaga 30 (15) minutit enne laeva saabumist sadamasse.
 

SOOME - ROOTSI LIIN

 
Tasu: 16 € / lemmikloom / suund. Lemmikloomaga reisides broneeritakse erikajut A-, B- või C-klassi kajutiklassidest nii päevasel kui ka õhtusel väljumisel. Lemmikloomade ja erikajutite arv laeval on piiratud.
 

Check-in'is on saadaval lemmikloomade transportimise juhised. Reisijal peavad kaasas olema kõik vajalikud ning kehtivad dokumendid lemmiklooma transportimiseks ühest riigist teise. Kui lemmiklooma dokumendid ei ole korras ning reisija saadetakse piirilt tagasi, kannab tekkinud kulutused reisija ise.