28.5 2020-31.12 2021 Galaxy, Baltic Princess

Stockholm - Mariehamn/Långnäs - Åbo

Fartyg Stockholm Mariehamn
(ankomst/avgång)
Långnäs
(ankomst/avgång)
Åbo
Baltic Princess 07:10 13:35 / 13:45 - 19:15
Galaxy 19:30 - 02:50 / 02:55 07:00

Åbo - Mariehamn/Långnäs - Stockholm

Fartyg Åbo Mariehamn
(ankomst/avgång)
Långnäs
(ankomst/avgång)
Stockholm
Galaxy 08:20 13:35 / 13:45 - 18:15
Baltic Princess 20:15 - 00:40 / 00:45 06:10


AVVIKELSER STOCKHOLM - MARIEHAMN/LÅNGNÄS - ÅBO
MED GALAXY & BALTIC PRINCESS

 
Fartyg Datum Avgång Avgång från Mariehamn Ankomst
Baltic Princess 10.4 2021 Sto 07:10 Lns 14:20 Åbo 18:30
Baltic Princess
Charter
10.4 2021
11.4 2021
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45
Lns 14:20
Sto 06:10
Åbo 18:30
Galaxy
Dockning
12.4 2021
13.4 2021
Tas ur trafik i Åbo 07:00
Åter i trafik från Åbo 08:15
   
Baltic Princess
Dockning
21.4 2021
25.4 2021
Tas ur trafik i Åbo 19:15
Åter i trafik från Åbo 20:15
   
Baltic Princess
Elitloppet
28.5 2021
29.5 2021
30.5 2021
Åbo 20:15
I Stockholm (Frihamnen) 
Sto 22:00 (Frihamnen)
Lns 00:45

Lns 06:30
Sto 08:00 (Frihamnen)

Åbo 12:00
Baltic Princess 18.9 2021 Sto 07:10 Lns 14:20 Åbo 18:30
Baltic Princess
Charter
18.9 2021
19.9 2021
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45
Lns 14:20
Sto 06:10
Tur 18:30
Baltic Princess
Charter
30.9 2021
1.10 2021
Åbo 20:15
Sto 07:10
Lns 00:45
Lns 14:20
Sto 06:10
Åbo 18:30
Baltic Princess 4.11 2021 Sto 07:10 Lns 14:20 Åbo 18:30
Baltic Princess 4.11 2021
5.11 2021
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45
Lns 14:20
Sto 06:10
Åbo 18:30
Baltic Princess 2.12 2021 Sto 07:10 Lns 14:20 Åbo 18:30
Baltic Princess
Charter
2.12 2021
3.12 2021
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45
Lns 14:20
Sto 06:10
Åbo 18:30