6.9-26.9 2020, Victoria I

Stockholm - Mariehamn - Tallinn

Datum Stockholm
(Värtahamnen)
Mariehamn
(arrival/departure)
Tallinn
(D-terminal)
   
Ons 17:30 00:50/00:55 10:15

Tallinn - Mariehamn - Stockholm

Datum Tallinn
(D-terminal)
Mariehamn
(arrival/departure)
Stockholm
(Värtahamnen)
   
Sön 17:30 04:50/04:55 10:30
27.9-3.11 2020, Victoria I

Stockholm - Mariehamn - Tallinn

Veckodag Stockholm
(Värtahamnen)
Mariehamn
(ankomst/avgång)
Tallinn
(D-terminalen)
   
Ons 17:30 00:50/00:55 10:15

Tallinn - Mariehamn - Stockholm

Datum Tallinn
(D-terminalen)
Mariehamn
(ankomst/avgång)
Stockholm
(Värtahamnen)
   
Sön 18:00 04:50/04:55 10:30


AVVIKELSER STOCKHOLM - TALLINN
MED BALTIC QUEEN & VICTORIA I

 
Fartyg Datum Avgång Avgång från Mariehamn Ankomst
Baltic Queen tas ur trafik tills vidare 28.9 2020      
Victoria I, specialkryssning 23.1 2021 19:00   22:00