Avvikelser

 

 

 


AVVIKELSER STOCKHOLM - MARIEHAMN/LÅNGNÄS - ÅBO
MED GALAXY & BALTIC PRINCESS

 
Fartyg Datum Avgång Avgång från Mariehamn Ankomst
Galaxy
Service
1.2 2021
13.2 2021
Tas ur trafik i Åbo 07:00
Åter i trafik från Åbo 08:20
   
Baltic Princess
Service
7.3 2021
21.3 2021
Tas ur trafik i Åbo 19:15
Åter i trafik från Åbo 20:15
   


AVVIKELSER STOCKHOLM - HELSINGFORS
MED SILJA SYMPHONY & SILJA SERENADE

 
Fartyg Datum Avgång Avgång från Mariehamn Ankomst
Silja Symphony 24-25, 27-28,
30-31.10 2020
Övernattning i Härnösand    
Silja Symphony
Sto-Åbo, endast cargo
2.11 2020 Sto 17:45   Åbo 08:30
Silja Symphony
Service
3.11 2021
20.11 2020
Tas ur trafik
Åter i trafik
   

 


AVVIKELSER STOCKHOLM - TALLINN
MED BALTIC QUEEN & VICTORIA I

 
Fartyg Datum Avgång Avgång från Mariehamn Ankomst
Baltic Queen tas ur trafik tills vidare 28.9 2020      
Victoria I, specialkryssning Åland 4.12 2020

5.12 2020
6.12 2020
Hel 16:00
Tal 19:30

Hel 11:30

Mhn 10:00
Mhn 17:30
Tal 19:00

Hel 10:30
Tal 14:30
Victoria I, inga avgångar på
rutterna Sto-Tal, Sto-Rig
20-30.12 2020      
Victoria I, enkelresa + cargo 23.12 2020
24.12 2020
Hel 18:00
Tal 09:00
  Tal 21:00
Hel 12:00
Victoria I, julkryssning till Åland 24.12 2020

25.12 2020
26.12 2020
Hel 15:30
Tal 19:30

Tal 11:00

Mhn 10:30
Mhn 17:30
Tal 19:00

Tal 10:00
Hel 14:00
Victoria I, specialkryssning 23.1 2021 19:00   22:00


Avvikelser Stockholm - Riga
med Romantika & Isabelle

 
Fartyg Datum Avgång Ankomst
Alla ordinarie
avgångar är inställda
     


AVVIKELSER HELSINGFORS - TALLINN

 
Fartyg Datum Avgång Ankomst
Silja Europa tas ur
trafik tills vidare
     


AVVIKELSER Muuga - Nordsjö
MED SEA WIND

 
Fartyg Datum    
Inga avvikelser