III OSA – PILETI BRONEERIMINE, TASUMINE, MUUTMINE ja TÜHISTAMINE

Allolevad tingimused kehtivad broneeringutele, mis on vormistatud al 01.11.2019.
 

1. PILETI BRONEERIMISE ÜLDTINGIMUSED

(1) Pileti broneerimise, tasumise, muutmise ja tühistamise tingimused (edaspidi: Tingimused) kehtivad Tallinki internetikeskkonnas, nutitelefoni rakenduse kaudu, müügiesinduses, kontaktikeskuses, sadama terminali teenindusletis, iseteeninduskioskis ja reisiettevõtja esinduses või tema internetikeskkonnas tehtud üksikreisija broneeringule.

(2) Tingimused kehtivad internetikeskkonnas ja nutitelefoni rakenduse kaudu kuni 24 reisija broneeringule ja muudes kanalites kuni 9 reisija broneeringule.

(3) Piletit saab broneerida ja tasuda lõikes 1 nimetatud keskkondades.

(4) Tallinki internetikeskkonnas ja nutitelefoni rakenduse kaudu ning reisiettevõtja internetikeskkonnas ei saa piletit tühistada.

(5) Piletit saab muuta ning tühistada kõigis lõikes 1 nimetatud keskkondades, välja arvatud lõikes 4 sätestatu.

2. BRONEERINGU EEST TASUMINE

(1) Broneeringu vormistamisel tuleb tasuda koheselt broneeringu täishind.

(2) Broneering, mille eest ei ole õigeaegselt tasutud, tühistatakse.

(3) Kui broneering on tehtud vähem kui 5 tööpäeva enne väljumist ning tasumine toimub pangaülekandega, on sadama terminali teenindusleti töötajal õigus nõuda makse teostamist kohapeal kui broneeringus ettenähtud kogusumma ei ole pileti registreerimise hetkeks laekunud Tallinki pangakontole

3. PILETI MUUTMINE

(1) Piletil võib muuta reisi suunda ja/või marsruuti, väljumise kuupäeva või kellaaega, kajutiklassi, sõidukit ja pardateenust, kusjuures eelnimetatud teenuste muutmisel võib muutuda pileti hind.

(2) Reisija isikuandmete muutmist piletil ei loeta pileti muutmiseks.

(3) Pileti muutmisel tuleb tasuda muudetud teenuse eest vastavalt Tallinki hinnakirjale. Reisijaveoteenuse ja/või pardateenuse muutmisel tuleb tasuda hind, mis tekib esialgselt ostetud teenuse ja muudetud teenuse hinnavahest või tagastatakse hind samale pangakontole, millelt pileti eest tasuti ning kohaldatakse leppetrahv.

(4) Piletit võib muuta kõikidel laevaliinidel (v.a. Tallinn-Helsingi laevaliinil) alljärgnevatel tingimustel:
1) Pileti muutmisel 21 ja rohkem päeva enne laeva väljumist ei kohaldata leppetrahvi;
2) Kui reisija soovib piletil muuta reisi suunda ja/või marsruuti, väljumise kuupäeva või kellaega 20 kuni 10 päeva enne laeva väljumist, siis tasub reisija selle eest leppetrahvi 10 €. Juhul, kui muudetud pilet on odavam kui esialgne pilet, siis kompenseerib Tallink reisijale hinnavahe, arvestades sellest maha eelnimetatud leppetrahvi;
3) Kui reisija soovib piletil muuta reisi suunda ja/või marsruuti, väljumise kuupäeva või kellaega 9 päeva kuni 24 tundi enne laeva väljumist, samuti kui pilet on reisile juba registreeritud (check-in), siis tasub reisija selle eest leppetrahvi 10 € ning pileti hinnavahet ei kompenseerita.
4) Vähem kui 24 tundi enne laeva väljumist ei saa reisija piletil muuta reisi suunda ja/või marsruuti, väljumise kuupäeva, kellaaega ega vähendada reisijate arvu.

(5) Pileti muutmine on võimalik Tallinn-Helsingi liinil sõitval laeval alljärgnevalt:
1) Pileti muutmisel 7 ja rohkem päeva enne laeva väljumist ei kohaldata leppetrahvi;
2) Kui reisija soovib piletil muuta reisi suunda ja/või marsruuti, väljumise kuupäeva või kellaega 6 päeva kuni 48 tundi enne laeva väljumist, siis tasub reisija selle eest leppetrahvi 5 €. Juhul, kui muudetud pilet on odavam kui esialgne pilet, siis kompenseerib Tallink reisijale hinnavahe, arvestades sellest maha eelnimetatud leppetrahvi;
3) Kui reisija soovib piletil muuta reisi suunda ja/või marsruuti, väljumise kuupäeva või kellaega 48 tundi kuni 45 minutit enne laeva väljumist, samuti kui pilet on reisile juba registreeritud (check-in), siis tasub reisija selle eest leppetrahvi 5 € ning pileti hinnavahet ei kompenseerita.
4) Vähem kui 45 minutit enne laeva väljumist ei saa reisija piletil muuta reisi suunda ja/või marsruuti, väljumise kuupäeva, kellaaega ega vähendada reisijate arvu.
5) Business Lounge klassi pileti muutmisel ei kohaldata leppetrahvi ja piletit võib muuta kuni reisile registreerimise (check-in) lõpuni.

(6) Kui reisija soovib loobuda kajutiteenusest vähem kui 48 tundi enne laeva väljumist, siis kajutiteenuse eest makstud tasu talle ei kompenseerita.

4. PILETI TÜHISTAMINE

(1) Tallinkil on õigus tühistada tasumata broneering ühepoolselt. Tallink võib tühistada pileti, kui reisija ei ole piletit registreerinud (check-in) Tallinki internetikeskkonnas, nutitelefoni rakenduse kaudu, sadama terminali teenindusletis või iseteeninduskioskis enne reisi väljumist või kui reisijal puudub kehtiv reisidokument. Päevareisi või kruiisi puhul võib Tallink tühistada kogu reisi juhul, kui reisija ei ole registreerinud piletit esmaväljumise sadamas.

(2) Pileti tühistamisel reisija poolt on Tallinkil õigus käesolevate Reisitingimustes sätestatud korras nõuda reisijalt leppetrahvi tasumist, kui Reisitingimustes ei ole sätestatud teisiti. Pileti tühistamisel tagastatakse Pileti eest makstud summa, millest on maha arvatud leppetrahv ja teenustasu, samale pangakontole, millelt pileti eest tasuti.

(3) Leppetrahvi kohaldatakse reisija poolt pileti tühistamisel laevaliinidel (v.a Tallinn-Helsingi liinil) alljärgnevalt:
1) pilet tühistamisel 21 või rohkem päeva enne laeva väljumist peab Tallink reisija poolt tasutud summast kinni leppetrahvina 10 € ning tagastab reisijale ülejäänud osa pileti maksumusest;
2) pileti tühistamisel 20 kuni 10 päeva enne laeva väljumist peab Tallink reisija poolt tasutud summast kinni leppetrahvina 10 € ja 20% pileti hinnast ning tagastab reisijale ülejäänud osa pileti maksumusest;
3) pileti tühistamisel 9 päeva kuni 48 tundi enne laeva väljumist peab Tallink reisija poolt tasutud summast kinni leppetrahvina 10 € ja 50% pileti hinnast ning tagastab ülejäänud osa pileti maksumusest;
4) pileti tühistamisel vähem kui 48 tundi enne laeva väljumist peab Tallink kinni reisija poolt tasutud summast leppetrahvina 100% pileti hinnast.

(5) Leppetrahvi kohaldatakse reisija poolt pileti tühistamisel Tallinna-Helsingi liinil alljärgnevalt:
1) pileti tühistamisel 7 ja rohkem päeva enne laeva väljumist peab Tallink reisija poolt tasutud summast kinni leppetrahvina 5 € ning tagastab ülejäänud osa pileti maksumusest.
2) pileti tühistamisel 6 päeva kuni 48 tundi enne laeva väljumist peab Tallink reisija poolt tasutud summast kinni leppetrahvina 5 € ja 20% pileti hinnast ning tagastab ülejäänud osa pileti maksumusest.pileti tühistamisel vähem kui 48 tundi enne laeva väljumist peab Tallink reisija poolt tasutud summast kinni leppetrahvina 100% pileti hinnast.