III OSA – PILETI BRONEERIMINE, TASUMINE, MUUTMINE ja TÜHISTAMINE

Allolevad tingimused kehtivad broneeringutele, mis on vormistatud al 01.02.2019.


1. PILETI BRONEERIMISE ÜLDTINGIMUSED

(1) Pileti broneerimise, tasumise, muutmise ja tühistamise tingimused (edaspidi: Tingimused) kehtivad Tallinki internetikeskkonnas, nutitelefoni rakenduse kaudu, müügiesinduses, kontaktikeskuses, sadama terminali teenindusletis, iseteeninduskioskis ja reisiettevõtja esinduses või tema internetikeskkonnas tehtud üksikreisija broneeringule.

(2) Tingimused kehtivad internetikeskkonnas ja nutitelefoni rakenduse kaudu kuni 24 reisija broneeringule ja muudes kanalites kuni 9 reisija broneeringule.

(3) Tingimused ei kehti kolmandate isikute poolt korraldatava Erireisi ja/või Eripakkumisega reisi broneeringule ja/või Piletile.

(4) Piletit saab broneerida ja tasuda lõikes 1 nimetatud keskkondades.

(5) Tallinki internetikeskkonnas ja nutitelefoni rakenduse kaudu ning reisiettevõtja internetikeskkonnas ei saa Broneeringut ja/või Piletit tühistada.

(6) Broneeringut ja Piletit saab muuta ning tühistada kõigis lõikes 1 nimetatud keskkondades, välja arvatud lõikes 5 sätestatu.

2. BRONEERINGU EEST TASUMINE

(1) Broneeringu vormistamisel tuleb tasuda koheselt Broneeringu täishind.

(2) Broneering, mille eest ei ole õigeaegselt tasutud, tühistatakse.

(3) Kui Broneering on tehtud vähem kui 5 tööpäeva enne väljumist ning tasumine toimub pangaülekandega, on sadama terminali teenindusleti töötajal õigus nõuda makse teostamist kohapeal kui broneeringus ettenähtud kogusumma ei ole pileti registreerimise hetkeks laekunud Tallinki pangakontole.

3. BRONEERINGU VÕI PILETI MUUTMINE

(1) Broneeringus või Piletis võib muuta reisi suunda ja/või marsruuti, väljumise kuupäeva või kellaaega, kajutiklassi või sõidukit ja Pardateenust. Reisijateveo teenuse ja Pardateenuse või sõiduki muutmisel võib muutuda vastava teenuse hind.

(2) Isikuandmete muutmine Broneeringus või Piletis ei ole Broneeringu või Pileti muutmine.

(3) Broneeringu või Pileti muutmisel tuleb tasuda muudetud teenuse eest vastavalt Tallinki hinnakirjale. Reisijaveoteenuse ja/või Pardateenuse muutmisel tuleb tasuda hind, mis tekib esialgselt ostetud teenuse ja muudetud teenuse hinnavahest või tagastatakse hind samale pangakontole, millelt Pileti eest tasuti ning kohaldatakse Leppetrahv.

(4) Pileti muutmine on võimalik kõikidel laevaliinidel (v.a. Tallinn-Helsingi liinil sõitva laeva Pilet) alljärgnevalt:
1) Pileti muutmisel 21 ja rohkem päeva enne laeva väljumist ei kohaldata Leppetrahvi;
2) Kui Piletil muudetakse 21 kuni 7 päeva enne laeva väljumist reisi suunda ja/või marsruuti ning väljumise kuupäeva või kellaega, peetakse kinni Leppetrahv 10 € ning tagastatakse hinnavahe kui muudetud Pilet on odavam kui esialgne Pilet;
3) Reisile registreeritud (check-in) Pileti muutmisel või kui Piletil muudetakse 6 päeva kuni 24 tundi enne laeva väljumist reisi suunda ja/või marsruuti ning väljumise kuupäeva või kellaega peetakse kinni Leppetrahv 10 €;
4) Vähem kui 24 tundi enne laeva väljumist ei saa muuta Piletil olevat reisi suunda ja/või marsruuti ning väljumise kuupäeva või kellaega.

(5) Pileti muutmine on võimalik Tallinn-Helsingi liinil sõitval laeval alljärgnevalt:
1) Pileti muutmisel 7 ja rohkem päeva enne laeva väljumist ei kohaldata Leppetrahvi;
2) Kui Piletil muudetakse 6 kuni 2 päeva enne laeva väljumist reisi suunda ja/või marsruuti ning väljumise kuupäeva või kellaega, peetakse kinni Leppetrahvi 5 € ning tagastatakse hinnavahe kui muudetud Pilet on odavam kui esialgne Pilet;
3) Reisile registreeritud (check-in) Pileti muutmisel või kui Piletil muudetakse vähem kui 48 tundi ja kuni 45 minutit enne laeva väljumist reisi suunda ja/või marsruuti ning väljumise kuupäeva või kellaega siis peetakse kinni Leppetrahvina 5 €;
4) Vähem kui 45 minutit enne laeva väljumist ei saa muuta Piletil olevat reisi suunda ja/või marsruuti ning väljumise kuupäeva või kellaaega;
5) Business Lounge'i klassi Pileti muutmisel ei kohaldata Leppetrahvi ja Piletit võib muuta kuni reisile registreerimise (check-in) lõpuni.

(6) Pileti muutmisel kajutiteenuste osas vähem kui 48 tundi enne väljumist peetakse Leppetrahvina kinni kajutiteenuste maksumus.

4. BRONEERINGU VÕI PILETI TÜHISTAMINE

(1) Tallink tühistab tasumata Broneeringu ühepoolselt. Tallink tühistab Pileti, kui reisija ei ole Piletit registreerinud (check-in) Tallinki internetikeskkonnas, nutitelefoni rakenduse kaudu, sadama terminali teenindusletis või iseteeninduskioskis enne reisi väljumist või kui reisijal puudub kehtiv reisidokument. Päevareisi või Kruiisi puhul tühistab Tallink kogu reisi, juhul kui reisija ei ole registreerinud Piletit esmaväljumise sadamas.

(2) Pileti tühistamisel nõutakse käesolevate Tingimuste alusel Leppetrahvi. Pileti tühistamisel tagastatakse Pileti eest makstud summa, millest on maha arvatud Leppetrahv, samale pangakontole, millelt Pileti eest tasuti.

(3) Leppetrahvi kohaldatakse alljärgnevalt (v.a Tallinn-Helsingi liinil sõitva laeva Pilet):
1) kui Pilet tühistatakse rohkem kui 21 päeva enne laeva väljumist peetakse kinni Leppetrahv 10 € ning tagastatakse ülejäänud Pileti maksumus;
2) kui Pilet tühistatakse 21 kuni 7 päeva enne laeva väljumist peetakse kinni Leppetrahvina 10 € ja 20% Pileti hinnast ning tagastatakse ülejäänud Pileti maksumus;
3) pileti tühistamisel 6 päeva kuni 48 tundi enne laeva väljumist peetakse kinni Leppetrahvina 10 € ja 50% Pileti hinnast ning tagastatakse ülejäänud Pileti maksumus;
4) pileti tühistamisel vähem kui 48 tundi enne laeva väljumist peetakse kinni Leppetrahvina 100% Pileti hinnast.

(5) Leppetrahvi kohaldatakse Tallinn-Helsingi liinil sõitva laeva Pileti tühistamisel alljärgnevalt:
1) kui Pilet tühistatakse rohkem kui 7 päeva enne laeva väljumist peetakse kinni Leppetrahv 5 € ning tagastatakse ülejäänud Pileti maksumus;
2) kui Pilet tühistatakse 6 päeva kuni 48 tundi enne laeva väljumist peetakse kinni Leppetrahvina 5 € ja 20% Pileti hinnast ning tagastatakse ülejäänud Pileti maksumus;
3) vähem kui 48 tundi enne väljumist peetakse kinni Leppetrahvina 100% Pileti hinnast.

III OSA – PILETI BRONEERIMINE, TASUMINE, MUUTMINE ja TÜHISTAMINE

Allolevad tingimused kehtivad broneeringutele, mis on vormistatud enne 31.01.2019.
 

1. PILETI BRONEERIMISE ÜLDTINGIMUSED

(1) Käesolevad Broneerimise ja makse tingimused (edaspidi: Tingimused) kehtivad broneeringutele, mis on tehtud Tallinki kõnekeskuses, müügiesinduses, reisijapiletite registreerimise kassas, internetikeskkonnas, mobiiltelefonirakenduse kaudu ja reisiettevõtja juures.

(2) Käesolevas osas sätestatud Tingimusi kohaldatakse üksikreisijate broneeringutele, kusjuures ühes broneeringus võib olla kuni 9 reisijat.

(3) Käesolevad Tingimused kehtivad internetikeskkonnas kuni 24 reisijale tehtud broneeringule.

(4) Käesolevad Tingimused ei kehti kolmandate isikute poolt korraldatavate reiside, Erireiside ja/või Eripakkumisega reiside broneeringutele ja/või Piletitele.

(5) Pileteid saab broneerida ning nende eest tasuda Tallinki müügiesinduses, piletite registreerimise kassas, interneti- või mobiiltelefonikeskkonnas, reisiettevõtja juures või helistades Tallinki kõnekeskusesse.

(6) Broneeringuid ja Pileteid saab muuta ning tühistada Tallinki müügiesinduses, piletite registreerimise kassas, selle reisiettevõtja juures, kus Broneering on tehtud või helistades Tallinki kõnekeskusesse.

(7) Broneeringut ja Piletit ei saa muuta ega tühistada interneti- või mobiilitelefonikeskkonnas.

2. BRONEERINGU EEST TASUMINE

(1) Tallinki interneti- ja mobiiltelefonikeskkonnas tehtud Broneeringu eest tuleb tasuda kohe Broneeringu tegemisel.

(2) Tallinki müügiesinduses, piletite registreerimise kassas, kõnekeskusesse helistades või reisiettevõtja juures tehtud Broneeringu eest tasutakse alljärgnevalt:
1) Kui Broneering on tehtud rohkem kui 28 päeva enne väljumist, tuleb selle eest tasuda 14 päeva jooksul pärast Broneeringu tegemist;
2) Kui Broneering on tehtud 28 kuni 14 päeva enne väljumist, tuleb selle eest tasuda vähemalt 14 päeva enne väljumist;
3) 14 ja vähem päeva enne väljumist tehtud Broneeringu eest tuleb tasuda kohe Broneeringu tegemisel.

(3) Kui Broneering on tehtud vähem kui 5 tööpäeva enne väljumist ning tasumine toimub pangaülekandega, on piletite registreerimise kassa töötajal õigus nõuda makse teostamist kohapeal (s.t. sadama terminalis), kui broneeringus ettenähtud kogusumma ei ole pileti registreerimise hetkeks laekunud Tallinki pangakontole.

(4) Tallinki Pakettreisidele kohalduvad käesolevatest Tingimustest erinevad tingimused ning need avaldatakse koos pakettreisi pakkumisega. Pakettreisi leping jõustub, kui reisija on tasunud ettemaksu vastavalt pakettreisidele ette nähtud broneerimise- ja maksetingimustele.

(5) Kui Broneering sisaldab teenust, mida osutab Tallinki partneriks olev kolmas isik, siis kohalduvad tema broneerimis- ning maksetingimused.

3. BRONEERINGU VÕI PILETI MUUTMINE

(1) Broneeringu või ostetud Pileti muutmine hõlmab Reisijateveo teenuste (sealhulgas reisi suuna ja/või marsruudi, väljumise kuupäeva või kellaaja, kajutiklassi, sõiduki veo hinna) muutmist ja Pardateenuste muutmist. Sõiduki veo hinnaga seotud muudatus hõlmab sõiduki kõrguse ja pikkuse muutumist.

(2) Isikuandmete muutmine Broneeringus või Piletis (nimi, sünnikuupäev, kodakondsus, sugu ja püsikliendi number) ei ole Broneeringu või Pileti muutmine.

(3) Reisijateveo ja/või Pardateenuste muutmisel tasub Reisija käesolevate Tingimuste alusel Leppetrahvi. Tallinki partneriks olevate kolmandate isikute poolt osutatavate teenuste puhul kohaldatakse kolmandate isikute poolt kehtestatud Leppetrahvi.

(4) Broneeringut või Piletit võib alati muuta, kui tasutakse muudetud teenuste eest vastavalt Tallinki hinnakirjale. Reisijaveoteenuse ja/või Pardateenuse hinna muutmisel tuleb tasuda hind, mis tekib esialgselt ostetud teenuste ja broneeringus muudetud teenuste hinnavahest või tagastatakse hind ning kohaldatav Leppetrahv vastavalt käesoleva punkti lõigetele 7 ja 8.

(5) Broneeringu või Pileti muutmisel rohkem kui 14 päeva enne väljumist, v.a Tallinna–Helsingi liinireis, ei kohaldata Leppetrahvi.

(6) Leppetrahvi ei kohaldata Tallinna–Helsingi liinireisi Pileti muutmisel 7 ja rohkem päeva enne väljumist ja Tallinna–Helsingi liini Business Lounge’i klassi Pileti muutmisel.

(7) Leppetrahvi kohaldatakse alljärgnevalt (v.a Tallinna–Helsingi liinireis):
1) kui Piletit muudetakse 14 päeva kuni 48 tundi enne laeva väljumist ja muudetud Pilet on odavam kui esialgne Pilet, siis peetakse kinni Leppetrahvina 5 € ja tagastatakse hinnavahe;
2) kui muudatusi tehakse Piletis vähem kui 48 tundi enne väljumist, ja muudetud Pilet on odavam, peetakse Leppetrahvina kinni esialgselt ostetud Pileti ja muudetud Pileti hinnavahe.

(8) Leppetrahvi kohaldatakse Tallinna–Helsingi liinireisil alljärgnevalt:
1) kui Piletit muudetakse 7 päeva kuni 48 tundi enne väljumist ja muudetud Pilet on odavam kui esialgne Pilet, siis peetakse kinni Leppetrahvina 5 € ning tagastatakse hinnavahe;
2) kui muudatusi tehakse Piletis vähem kui 48 tundi enne väljumist ja muudetud Pileti hind on odavam, siis hinnavahet ei tagastata.

(9) Pileti muutmisel kajutiteenuste osas vähem kui 48 tundi enne väljumist peetakse Leppetrahvina kinni kajutiteenuste maksumus.

(10) Tallink jätab endale õiguse rakendada Leppetrahvi 5 € laevareisi suuna kohta kui Piletit muudetakse pärast Pileti registreerimist. Päevareisi tagasisuuna Pileti muutmine peab toimuma enne reisile registreerumise lõppu.

4. BRONEERINGU VÕI PILETI TÜHISTAMINE

(1) Tallink tühistab Broneeringu, mille eest pole tähtpäevaks tasutud. Tallink tühistab Pileti, kui reisija ei ole Piletit registreerinud Pileti registreerimise terminalis või muuks selleks ettenähtud kohas (check-in) enne reisi väljumist. Päevareisi või kruiisi puhul tühistab Tallink kogu reisi, juhul kui reisija ei ole registreerinud Piletit esmaväljumise sadamas.

(2) Reisijateveo ja Pardateenuste tühistamisel nõutakse käesolevate Tingimuste alusel Leppetrahvi. Kolmandate isikute osutatavate teenuste puhul kohaldatakse nende poolt kehtestatud Leppetrahvi.

(3) Pileti tühistamisel tagastatakse Pileti eest makstud summa, millest on maha arvatud Leppetrahv, samale pangakontole, millelt Pileti eest tasuti.

(4) Leppetrahvi kohaldatakse alljärgnevalt (v.a Tallinna–Helsingi liinireis):
1) Broneeringu või Pileti tühistamisel rohkem kui 14 päeva enne väljumist, kohaldatakse Leppetrahvi 5 €;
2) Piletil tühistamisel 14 päeva kuni 48 tundi enne laeva väljumist peetakse kinni Leppetrahvina 5 € ja 20% Pileti hinnast;
3) Pileti tühistamisel vähem kui 48 tundi enne väljumist peetakse kinni Leppetrahvina 100% Pileti hinnast.

(5) Leppetrahvi kohaldatakse Tallinna–Helsingi liinireisi Pileti tühistamisel alljärgnevalt: 1) 7 ja rohkem päeva enne väljumist kohaldatakse Leppetrahvi 5 €; 2) Pileti tühistamisel 7 päeva kuni 48 tundi enne väljumist peetakse kinni Leppetrahvina 5 € ja 20% Pileti hinnast. 3) Vähem kui 48 tundi enne väljumist peetakse kinni Leppetrahvina 100% Pileti hinnast.

(6) Reisile mitte ilmumine on vabandatav vääramatu jõu asjaolude tõttu ning see peab olema reisija poolt tõendatud. Vääramatu jõu asjaolude ja nende kohta esitatud tõendeid hindab Tallink. Kui vääramatu jõu asjaolu on tõendatud, tagastatakse reisijale Pileti eest tasutud summa ning Leppetrahvi ei kohaldata.

(7) Reisija võib jätta Pileti eest makstud summa ettemaksuna Tallinkile tulevaste teenuste eest tasumiseks.