Noorterühmad

Kõik noorterühma liikmed peavad enne reisi tutvuma noorterühmadele kehtestatud reeglitega.
 
Noorterühma kuuluvad rühmajuht, rühma järelvaatajad ja noorukid. Rühmajuht teeb broneeringu kas Tallinki rühmaosakonna või reisibüroo kaudu. Juba broneeringut tehes peab informeerima, et tegemist on noorterühmaga, sest nende kohtade arv laevas on piiratud. Tallink kinnitab broneeringu alles pärast kõikide rühma järelvaatajate andmete (nimi, aadress, telefoninumber) saamist ning väljastab rühmajuhile vastavalt rühma järelvaatajate arvule rühma järelvaataja reeglistikud.
 
Rühmajuht ja rühma järelvaatajad peavad reisima samas kajutiklassis, mis tema vastutuse all olevad noorukidki.
 
Rühma järelvaataja peab olema vähemalt 25-aastane isik, kes tunneb oma rühmaliikmeid (kuni 10 noorukit/järelvaataja kohta). Igal noorterühma kuuluval alla 18-aastasel isikul peab kaasas olema vanema/hooldaja allkirjaga luba järelevaataja seltsis reisimiseks.
 
Terminalis peab kogu rühm olema vähemalt üks (1) tund enne laeva väljumist. Rühmajuht registreerib laevapiletid ning edastab rühma järelvalvajatele tema vastutada olevate noorukite pardakaardid. Rühma järelvalvajad kirjutavad rühma järelvalvajate reeglistikku üles tema vastutada olevate noorukite kajutinumbrid. Iga rühma järelvalvaja läheb koos tema vastutada olevate noorukitega pardakaardi- ja passikontrolli ning siis laeva.
 
Rühma järelvaatajate kohustused
  • Rühma järelevaatajad peavad hoolt kandma, et noorterühm ei segaks kära, lärmamise või mõne muu häiriva tegevusega teisi reisijaid.
  • Rühma järelevaatajad peavad hoolt kandma, et noorukitel ei ole kaasas ega nad ei tarbiks alkohoolseid jooke.
  • Rühma järelevaatajad peavad probleemide tekkimisel tegema koostööd ning abistama laevapersonali ning järgima meeskonna poolt antud juhiseid.
  • Rühma järelevaatajad peavad rühmale teadvustama, et rühmal lasub kollektiivne vastutus põhjustatud kahjude, korrahäirete või teiste reisijate kallal toime pandud vägivallaaktide eest.